Per aquel Grand Ecran, i aurŕ un pauc d'espčra s'avetz pas lo naut debit Escran beu Escran beu Escran beu Escran beu Escran beu
La Frairiá de las Mongetas Codena de Paunat
Los onze comandaments e la devisa de l'Ňrdre
Lo Jurament e l'Adobament dels dos chivaličrs
La Messa d'Intronisacion dels Fraires de Codena  
Fotňs : Jacme Saraben

Las confidéncias del Chivalier Gilbertus Premius
Gilbertus Secundus nos liura la recčpta secrčta
Article | Videňs | Somari