Per celebrar sos campions la vila d’Albuga aviá fait installar un ecran gigant per lo malhum Ciné Passion, ofrissent a tots una subrebèla sesilha de cinemà en plen air.
Article | Somari